Available only within Metro Manila

Regular Frosted Flavors


 • Pistachio Blanco


  icon-plus icon-minus
 • Strawberry Freeze


  icon-plus icon-minus
 • Milk Chocolate with Almonds


  icon-plus icon-minus
 • Plain


  icon-plus icon-minus

Operating Schedule

Pickup Time - 1:00 PM to 1:30 PM only